Về tác giả của Chuyện phiếm sử học

DSC06183

Giới sử gia trong và ngoài nước đều nhìn nhận Tạ Chí Đại Trường là sử gia có hiểu biết sâu sắc và phương pháp độc đáo – những phẩm chất khiến ông có vị trí đặc biệt trong lĩnh vực này. Cách ông áp dụng những hiểu biết thấu đáo của mình trong nhiều lĩnh vực, từ nhân học đến cổ tiền học, vào việc nghiên cứu sử, cộng với niềm hứng thú tìm hiểu tác động của văn hóa tới các biến động lịch sử, đã tạo ra sự lôi cuốn độc nhất vô nhị trong các công trình của ông.

Wynn Gadkar-Wilcox.
Giáo sư, Western Connecticut State University

*

Tạ Chí Đại Trường, theo cá nhân tôi, là sử gia Việt Nam có tầm vóc của thời hiện đại. Trong khi rất nhiều sử gia tài năng khác đã tạo ra các cách hiểu lịch sử Việt Nam khá rõ ràng, Tạ Chí Đai Trường luôn đi xa hơn thế nhiều để phác họa lịch sử với bao sự phức tạp và tính đa chiều. Ông viết sử với sự tinh tế tột bậc.

Liam C. Kelly
Giáo sư
University of Hawaii at Manoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s