Donald Trump dưới góc nhìn của tâm lý học

67271739_2568060646571264_8110055409231855616_n

Donald Trump dưới góc nhìn của tâm lý học

(The dangerous case of Donald Trump)

Tác giả: Bandy X. Lee

 

Cuốn sách tập hợp các bài viết của các bác sĩ tâm lý và chuyên gia tâm thần học, trong đó phân tích tình trạng sức khỏe tâm thần của tổng thống Donald Trump và cảnh báo những nguy hiểm có thể kéo theo từ tình trạng đó.

“Bất chấp tựa sách, tôi muốn nhấn mạnh rằng điểm chính của cuốn sách này không phải là về ông Trump, mà về bối cảnh lớn hơn dẫn tới việc ông lên làm tổng thống, và về phần đông dân số mà ông gây được ảnh hưởng bởi vị thế của ông. Sự nổi lên của một cá nhân với những khiếm khuyết như thế tự nó nói lên tình trạng sức khỏe và sự thịnh vượng của quốc gia, và chúng ta có thể phản ứng thế nào: chúng ta có thể hoặc cải thiện nó hoặc làm nó suy yếu thêm nữa.”

Có thể coi cuốn sách này là một tập tài liệu chuyên môn về sức khỏe tâm thần, tâm lý học, nhưng không làm cho người đọc thấy hoảng sợ, vì lý thuyết được gắn với một tình huống nghiên cứu thực tiễn, điển hình. Continue reading Donald Trump dưới góc nhìn của tâm lý học