Tương lai sau đại dịch COVID

Tương lai sau đại dịch COVID

Những kỳ vọng của một nhà tương lai học về những thay đổi, thách thức và cơ hội sau đại dịch COVID-19

The Future After COVID

Futurist Expectations for Changes, Challenges, and Opportunities After the COVID-19 Pandemic

Tác giả: Jason Schenker

Tác giả Jason Schenker là nhà tương lai học ứng dụng có uy tín ở Mỹ.

Năm 2020, Jason Schenker là chủ tịch Viện Tương lai học, nhà kinh tế học doanh nghiệp, và là một trong những chuyên gia dự báo kinh tế hàng đầu thế giới.

Nhưng lùi lại gần hai chục năm trước, Jason vừa tốt nghiệp kinh tế học của trường Đại học Virginia và quyết định lấy tấm bằng thạc sĩ ngữ văn Đức, thay vì tham gia vào thị trường việc làm đang khởi sắc vào thời điểm đó. Cuộc suy thoái 2001 đã đẩy ông vào một nơi tồi tệ (làm phục vụ bàn) do “thiếu hiểu biết về kinh tế”. Quay lại góc nhìn của năm 2020, thời điểm đại dịch COVID đang ở định điểm, ông viết: “Khi nghĩ về cái bóng âm u trải suốt 20 năm mà cuộc suy thoái năm 2001 phủ lên cuộc đời mình, tôi đã bắt đầu nghĩ xem cái bóng mà cuộc suy thoái năm 2020 và trải nghiệm COVID-19 có thể sẽ bao phủ trong 20 năm tới. Tôi mong chờ rằng trải nghiệm về đại dịch COVID-19 sẽ truyền cảm hứng cho thêm nhiều người tham gia vào các ngành đề kháng suy thoái.

Tương lai sau đại dịch COVID được viết ra trong bối cảnh một đại dịch ở tầm mức thảm họa toàn cầu đang bắt đầu làm lung lay các đế chế kinh tế, đe dọa sinh kế người dân, và nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Những qui định mới về phong tỏa và giãn cách xã hội liệu có thể làm gia tăng thói quen làm việc từ xa, góp phần phổ biến phương tiện viễn thông? Đại học có lẽ sẽ phần nào từ bỏ lối “phường hội làm nghề thời Trung cổ”, đi theo hướng năng động hơn và trực tuyến nhiều hơn? Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề sức kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn, và được “kỳ vọng” sẽ không thể gượng dậy? Tất cả những vấn đề này đều được điểm lược dưới dạng dự báo trong Tương lai sau đại dịch COVID.

Continue reading Tương lai sau đại dịch COVID